ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าพัฒนาวิชาการบริการประทับใจ..มั่นใจคุณภาพ
Tel. 02-579-7761 ต่อ 17,19 | Email : sales_office@thaiseed.co.th
 
 
 
 
เปิดทำการ 08.00-17.00 จันทร์-ศุกร์
 

 
 
 
 
 
18 ส.ค. 52 : จัดประชุม แตงร้าน โลตัสฯ
 
          บริษัท ที เอส เอ ได้จัดประชุมเกษตรกรที่บ้านท่ายม ต.แสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 18 สิงหา 52   
เพื่อชี้แจงลักษณะประจำพันธุ์ วิธีการดูและรักษาและวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งให้คำแนะนำต่างๆแก่เกษตรกร 
เช่น การปลูก การดูแล การใส่ปุ๋ย เป็นต้น
ทำให้เกษตรกรสามารถสร้างผลผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
 
 
 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
บริษัท ที เอส เอ จำกัด
1/1 พหลโยธิน 40 เสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone : (662) 579-7761 ต่อ 17,19 (662) 579-1279
Fax : (662) 561-1643
Email :
marketing@thaiseed.co.th
sales_office@thaiseed.co.th
 
 
Copyright 2003-2010 www.thaiseed.co.th All Rights Reserved.