ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าพัฒนาวิชาการบริการประทับใจ..มั่นใจคุณภาพ
Tel. 02-579-7761 ต่อ 17,19 | Email : sales_office@thaiseed.co.th
 
 
 
 
เปิดทำการ 08.00-17.00 จันทร์-ศุกร์
 

 

เชิญเที่ยวงานออกร้านกับ TSA

 
งานสมาคมดอกไม้ประดับแห่งประเทศไทย
จัดขึ้น ณ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
เป็นงานจัดแสดงไม้ดอกไม้ประดับ.....                                               
จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขต กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
ในวันที่ 3-10 ธันวาคมของทุกปี.....
 
งานสวนหลวง ร.๙ ได้จัดขึ้นที่สวนหลวง ร.๙ วันที่ 1-13 ธันวาคม 2552 ทางบริษัท ที เอส เอ ได้เป็นส่วนหนึ่งของงาน มีการจัดแสดง
สายพันธุ์ดอกไม้สายพันธุ์ต่างๆ.....
 
 
งานเกษตรแห่งชาติหรืองานเกษตรแฟร์ 
จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน จัดขึ้นระหว่างวันที่....
 
 
 

 
 
 
 
 
 
บริษัท ที เอส เอ จำกัด
1/1 พหลโยธิน 40 เสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone : (662) 579-7761 ต่อ 17,19 (662) 579-1279
Fax : (662) 561-1643
Email :
marketing@thaiseed.co.th
sales_office@thaiseed.co.th
 
 
Copyright 2003-2010 www.thaiseed.co.th All Rights Reserved.