ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าพัฒนาวิชาการบริการประทับใจ..มั่นใจคุณภาพ
Tel. 02-579-7761 ต่อ 17,19 | Email : sales_office@thaiseed.co.th
 
 
 
 
เปิดทำการ 08.00-17.00 จันทร์-ศุกร์
 

 
 
 

แรงไม่หยุดกับแตงร้านตัส
หลังฤดูทำนาของเกษตรกรทางภาคอีสาน เกษตรกรได้ปลูกแตงร้านโลตัสกันเป็นจำนวนมากทั่วทุกจังหวัดของภาคอีสาน ทำให้มีรายได้เพิ่ม
หลังการเก็บเกี่ยวข้าว
 
 
 
                  
 
ลักษณะพันธุ์
แตงร้านโลตัสเป็นแตงร้านที่ผ่านขั้นตอนการพัฒนาพันธุ์ในเขตร้อนของบริษัท ที เอส เอ และนำไปทดสอบในแหล่งผลิตแตงร้านทั่วประเทศ
ซึ่งผลการทดสอบเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรและพ่อค้าคนกลางในท้องถิ่น
 
ผลยาว 18 ซ.ม.  
ขั้วผลสีเข็ม  สีเขียวสวย
วางค้างคืนไม่เหลืองง่าย
     ติดดอกผล ต้นแข็งแรง 
      ทนต่อโรคราน้ำค้าง
     
ทรงผลยาวสวย  คอดงอน้อย 
ปลูกแล้วกำไรดี
 
 

 
 
 
 
 
 
บริษัท ที เอส เอ จำกัด
1/1 พหลโยธิน 40 เสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone : (662) 579-7761 ต่อ 17,19 (662) 579-1279
Fax : (662) 561-1643
Email :
marketing@thaiseed.co.th
sales_office@thaiseed.co.th
 
 
Copyright 2003-2010 www.thaiseed.co.th All Rights Reserved.