ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าพัฒนาวิชาการบริการประทับใจ..มั่นใจคุณภาพ
Tel. 02-579-7761 ต่อ 17,19 | Email : sales_office@thaiseed.co.th
 
 
 
 
เปิดทำการ 08.00-17.00 จันทร์-ศุกร์
 

 

ถั่วฝักยาว( พันธุ์เนื้อ- เมล็ดแดง ) ใหม่โดนใจอย่างแรง  นาทีนี้ต้อง  ถั่วฝักยาวเพชรขจี 

         เราคงไ่ม่สามารถปฎิเสธได้ว่าพื้นฐานอาชีพของคนไทยส่วนใหญ่ยังคงเป็นเกษตรกรซึ่งมีการจำแนกกลุ่มพืชที่ทำการปลูกออกเป็นหลายๆกลุ่มได้ไม่ว่าจะเป็น ชาวนา ชาวไร่หรือชาวสวน  ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความชำนาญในการปลูกพืชที่แต่ต่างกันตามกลุ่ม  

         แต่ในส่วนของข้อมูลที่เราภูมิใจนำเสนอเพื่อเป็นกลุ่มพืชทางเลือกให้กับเกษตรกรที่ต้องการความรวดเร็วในการสร้างรายได้จากกลุ่มพืชที่อายุไม่นานในการให้ผลผลิต  มีความง่ายในการดูแลรักษา และอายุการให้ผลผลิตนาน  สร้างรายได้เสริม ที่กล่าวมานี้คงหนีไม่พ้นการปลูกผัก และพืชที่เหมาะมากในเวลานี้คือ ถั่วฝักยาว 
         สำหรับถั่วฝักยาวที่นิยมปลูกในบ้านเรามีหลากหลายของสายพันธุ์ขึ้นอยู่กับวิธีชีวิตและวัฒนธรรมการบริโภคของแต่ละท้องถิ่นเป็นหลัก แต่ที่เรานำเสนอในวันนี้ คือ ถั่วฝักยาวเนื้อ เมล็ดสีแดง  

 
                                   

           โดยเราได้ทำการจำหน่ายให้กับลูกค้าอย่างกว้างขวางแทบจะทุกทีที่มีความต้องการใช้ไม่ว่าจะเป็น ภาคกลาง  ภาคใต้  ภาคเหนือ และ ภาคอีสาน  โดยเราได้ไปทำการส่งเสริมและเก็บข้อมูลจากเกษตรกรจริงเพื่อมาตีแพร่ข้อมูลแก่เกษตรกรอื่นๆ ที่มีความสนใจว่าจะเลือกปลูกถั่วฝักยาวครั้งแรก  และ ครั้งต่อไป จะเรียกหาสายพันธุ์ใดต้องพิจารณาข้อมูลอย่างไร            

           เกษตรกรที่เรานำข้อมูลมานำเสนอครั้งนี้มาจาพื้นที่การปลูกั่วฝักยาวขนาดใหญ่และอยู่ไม่ใกล้ตลาดกลาง จ ปทุมธานีแถมเกษรกรที่เราทำการส่งเสริมไม่ใช้เกษตรกรมือใหม่แต่เป็นมืออาชีพปลูกผักส่งตลาดไทมาอย่างช้านาน ซึ่งในช่วงที่เราทำงานส่งเสริมโดยพนักงานของบริษัทเพื่อให้เกษตรกรลงปลูกทดสอบเพื่อพิสูจน์ ศักยภาพของถั่วฝักยาวเพชรขจีกับสายพันธุ์เดิมที่มีการปลูกมาก่อนหน้านี้ บริษัท ที เอส เอ จำกัด ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ตรา งอบทอง ได้ทำการศึกษาสายพันธุ์ตามที่ตลาดและเกษตรกรมีความต้องการ ในพื้นที่นี้อย่างต่อเนื่องจึงได้แนะนำสินค้า


ถั่วฝักยาว เนื้อ เมล็ดแดง  พันธุ์เพชรขจี

ที่มีลักษณะประจำพันธุ์ที่โดดเด่นดังนี้

 
 ความยาวฝัก  40-45  ซม
 สีเขียวสดสวยเป็นเงาแวว
 ผลผลิตสูงมากยิ่งนานยิ่งให้ผลผลิตสูงต่อเนื่อง เพราะจั่นที่ให้ผลผลิตเป็นจั่นคู่และที่โดเด่นกว่าทุก
   สายพันธุ์ และเป็นหัวใจของความต้องการเกษตรกรคือ ทนโรค ใบเขียวเข้มและรากหาอาหารเก่ง
  
         
           โดยพนักงานขายของบริษัท ทีเอส เอ ได้นำเสนอให้กับเกษตรกรมืออาชีพปลูกเพื่อเป็นการยืนยันคุณสมบัติเป็นที่ประจักย์ เพื่อให้เกษตรกรเพิ่มความมั่นใจ เมื่อเกษตรกรได้ลงปลูกแล้วได้เปิดใจให้ข้อมูลกับทางพนักงานขายของบริษัท ที เอส เอ เพื่อกระจายข่าวสารแก่เกษตรกรอื่นๆ อย่างพึงพอใจอย่างมากหลังทำการปลูก ว่า
  
 
   พนักงานบริษัททีเอสเอ   :   ประทับใจอะไรบ้างกับถั่วฝักยาว เพชรขจี    
                 เกษตรกร   :   ความประทับใจแรกต้องแต่เริ่มเปิดกระป๋องก่อนเลยคุณภาพของมาตรฐานเมล็ดดี  
                                  มาก  เมล็ดสมบูรณ์ไม่มีปน ค้นมาอย่างดี   แตกต่างจากของบริษัทเดิมที่ใช้ เมล็ดมี  
                                  ทั้งแตก และลีบ ปนมากและคุณสมบัติของสินค้าที่พนักงานนำเสนอต้องกันกับสิ่งที่  
                                  ปรากฎจริง ไม่มีหลอกลวง
  พนักงานบริษัททีเอสเอ    :   คุณสมบัติที่ว่าเป็นอย่างไงและถูกใจอย่างไร 
                เกษตรกร    :   เมล็ดคุณภาพดี  มีมาตฐาน ต้นที่แข็งแรงมากตอนแรกๆมองเห็นใบเขียวเข้มมากกลัว  
                                  จะมีแต่ใบไม่ติดฝักแต่ พอเห็นจั่นที่ส่วนมากเป็นคู่งานนี้มีการเก็บเหนื่อยแน่ๆ             
                                  ( พร้อม หัวเราะใหญ่ ) เพราะมีประสบการณ์กับสายพันธุ์ที่เคยใชมีการติดจั่นคู่อยู่  
                                  บ้างแต่ไม่มากเท่าของพันธุ์นี้   ถั่วฝักยาวที่มีลักษณะออกจั่นคู่ดกมากพอของตรางอบ  
                                  ทองออกมาดกจริงๆ ดกจนแม่บ้านบนว่าพันธุ์อะไรนิดกมากจริงๆ 
 พนักงานบริษัททีเอสเอ    :    ลักษณะของฝักเป็นไงบ้างในสายตาของผู้ปลูกและขายเองด้วย 
               เกษตรกร    :    บอกได้เลยว่าฝักที่แน่น สีเขียวสวยสดเหมือนเป็นถั่วทีี่เก็บใหม่ทำให้การขายได้ราาดี  
                                  นานกว่าพันธุ์อื่น เรื่องหางหนูไม่เจอเลยเมื่อก่อนนึกว่าเป็นที่เราอย่างเดียว สายพันธ์ุ  
                                  ก็มีส่วนด้วย ยิ่งเก็บยิ่งออกฝักความสวยไม่ลดลงเลย ขายดีจริงๆ
 พนักงานบริษัททีเอสเอ    :    ครั้งต่อไปจะเลือกใช้สายพันธุ์ไหน 
               เกษตรกร    :   ( หัวเราะอย่างดัง ) พนักงานมาถามอย่างนี้ครั้งหน้าก็ต้องเลือกใช้ถั่วฝักยาวเพชรขจี  
                                  แน่นอนไม่ใช้อย่างเดียวนะ จะบอกต่อแก่เพื่อนเกษตรกรให้ใช้ด้วยของดีอย่างนี้ต้องบอกต่อ
 
 
 
 
        พนักงานบริษัท ที เอส เอ จำกัดยังไม่จบงานเพียงเท่านี้เมื่อทราบถึงผลการพิสูจน์ จากเกษตรกรจริง แปลงเกษตรกรจริงยิ่งต้องกระจายความสุข ความพึงพอใจแก่เกษตรกรไทยในทุกภาค ทุกที่  คงไม่ต้องบอกข้อมูลใดเพิ่มเติมแล้วในการเลือกใช้พันธุ์ถั่วฝักยาว ที่ตอบสนองความต้องการของทั้งเกษตรกรผู้ปลูกและแม่ค้าผู้ขายมีสายพันธุ์เดียวที่แรงติดใจคู่เกษตรกรไทย ให้สามารถเลือกใช้สินค้าจากบริษัท ที เอส เอ ผู้นำเมล็ดพันธุ์ดี มีคุณภาพ  ในตราสินค้าที่คุ้นเคย ตรางอบทอง 
      

ถั่วฝักยาวพันธุ์   เพชรขจี  

 
 
 
 
 
 
บริษัท ที เอส เอ จำกัด
1/1 พหลโยธิน 40 เสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone : (662) 579-7761 ต่อ 17,19 (662) 579-1279
Fax : (662) 561-1643
Email :
marketing@thaiseed.co.th
sales_office@thaiseed.co.th
 
 
Copyright 2003-2010 www.thaiseed.co.th All Rights Reserved.