ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าพัฒนาวิชาการบริการประทับใจ..มั่นใจคุณภาพ
Tel. 02-579-7761 ต่อ 17,19 | Email : sales_office@thaiseed.co.th
 
 
 
 
เปิดทำการ 08.00-17.00 จันทร์-ศุกร์
 
 

แตงร้านซูเปอร์โนวา

 
            แตงร้านซูเปอร์โนวา ติดผลเร็ว ติดผลดก ต้นแข็งแรง ทนทานต่อโรคราน้ำค้าง ผลสีเขียว สีผลไม่เหลืองง่ายหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตสามารถอยู่ได้นานถึง 1 สัปดาห์ เป็นที่ต้องการของตลาด ลักษณะผลทรงกระบอกสวย ความยาวผล ประมาณ 18-20 เซนติเมตร อายุการเก็บเกี่ยว 38 วัน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัท ที เอส เอ จำกัด
1/1 พหลโยธิน 40 เสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone : (662) 579-7761 ต่อ 17,19 (662) 579-1279
Fax : (662) 561-1643
Email :
marketing@thaiseed.co.th
sales_office@thaiseed.co.th
 
 
Copyright 2003-2010 www.thaiseed.co.th All Rights Reserved.