ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าพัฒนาวิชาการบริการประทับใจ..มั่นใจคุณภาพ
Tel. 02-579-7761 ต่อ 17,19 | Email : sales_office@thaiseed.co.th
 
 
 
 
เปิดทำการ 08.00-17.00 จันทร์-ศุกร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     
     

แพรเซี่ยงไฮ้#1
 
แพรเซี่ยงไฮ้ # 1 กลีบดอกซ้อน สีผสม ชมพู แดง เหลือง  ส้ม ขาว  เหมาะสำหรับปลูกประดับแปลง หรือปลูกเป็นไม้กระถางแขวน
 
ความสูง  :     10 – 15    ซม.
จำนวนเมล็ด  / กรัม  : 8,000 – 9,000   เมล็ด
อายุต้นกล้าถึงย้ายปลูก   :  20 - 25   วัน
อายุออกดอกหลังเพาะเมล็ด  :   60 - 70  วัน

ขนาดบรรจุที่มีจำหน่าย

2POR0015  ขนาด  10  กรัม / ซอง  ราคา 210  บาท

5POR0012 บรรจุซองย่อย  ราคา  20  บาท/ ซอง

สนใจสั่งซื้อ หรือสอบถามข้อมูลเมล็ดพันธุ์เพิ่มเชิญ Add Friend Line@
เพื่อพูดคุยได้เลยค่ะ
     
             
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<table border="0" bordercolor="#000000" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse;" width="1020">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="100%">
<div>
<table border="0" bordercolor="#000000" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse;" width="1020">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="1%">
<div>
<table border="0" bordercolor="#000000" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse;" width="10">
<tbody>
<tr>
<td background="http://www.gmwebsite.com/upload/thaiseed.co.th/content/up-02-08-17-008.jpg" valign="top" width="100%">
<div>
<img alt="" src="http://www.gmwebsite.com/upload/thaiseed.co.th/content/8.png" title="" /></div>
<div>
</div>
<div>
</div>
<div>
</div>
<div>
</div>
<div>
</div>
<div>
</div>
<div>
</div>
<div>
</div>
<div>
</div>
<div>
</div>
<div>
</div>
<div>
</div>
<div>
</div>
<div>
</div>
<div>
</div>
<div>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div>
</div>
<div>
</div>
<div>
</div>
<div>
</div>
<div>
</div>
<div>
</div>
<div>
</div>
<div>
</div>
<div>
</div>
<div>
</div>
<div>
</div>
<div>
</div>
<div>
</div>
</td>
<td valign="top" width="33.33%">
<div>
<table bgcolor="#ffffff" border="0" bordercolor="#000000" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse;" width="1000">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="1%">
<p align="center">
</p>
<table border="0" bordercolor="#000000" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse;" width="940">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="1%">
<div>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="1%">
<div>
<table border="0" bordercolor="#000000" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="3" valign="top">
<div>
<div>
<div>
<img alt="" height="16" src="http://www.gmwebsite.com/upload/thaiseed.co.th/file/up1-09-08-17-3.jpg" style="height: 16px; width: 940px; margin-top: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px;" title="" width="940" /></div>
</div>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="1%">
<p align="left">
<img alt="" src="http://www.gmwebsite.com/upload/thaiseed.co.th/file/up1-09-08-17-2(1).jpg" style="height: 750px; width: 16px; margin-top: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px;" title="" /></p>
</td>
<td valign="top" width="33.33%">
<div align="center">
<table border="0" bordercolor="#000000" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse;" width="95%">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="367">
<div>
</div>
</td>
<td valign="top" width="16">
<div>
</div>
</td>
<td valign="top" width="494">
<div>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="367">
<div>
</div>
</td>
<td valign="top" width="16">
<div>
</div>
</td>
<td valign="top" width="494">
<div>
<div>
</div>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="367">
<p align="center">
<img alt="" src="http://www.gmwebsite.com/upload/thaiseed.co.th/file/B3(6).jpg" style="height: 442px; width: 350px; margin-top: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px;" title="" /></p>
</td>
<td valign="top" width="16">
<div>
<img alt="" src="http://www.gmwebsite.com/upload/thaiseed.co.th/content/space.gif" title="" /></div>
</td>
<td valign="top" width="494">
<div align="center">
<table border="0" bordercolor="#000000" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse;" width="90%">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="100%">
<div>
<div>
<div align="left">
<strong><font color="#666666" face="Verdana" size="2"><strong><font color="#006633" size="3">สร้อยไก่ #6 </font></strong></font></strong><br />
<strong><font color="#666666" face="Verdana" size="2"> </font></strong></div>
<div align="left">
<strong><font color="#666666" face="Verdana" size="2">สร้อยไก่ สายพันธุ์  ที เอส เอ ปรับปรุงพันธุ์ขึ้น เพื่อให้เหมาะสำหรับการปลูกในสภาพแวดล้อมของประเทศไทย และการใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย  คือ ปลูกเป็นไม้กระถางขนาด  5 – 6 นิ้ว  หรือ ปลูกประดับแปลง </font></strong></div>
</div>
<div>
<strong><font color="#666666" face="Verdana" size="2"> </font></strong></div>
<div>
<p>
<font color="#666666" face="Verdana" size="2">ความสูง : 40 ซม.<br />
สีดอก : สีผสม<br />
จำนวนเมล็ด  / กรัม  : 1,000 -1,200 เมล็ด<br />
อายุต้นกล้าถึงย้ายปลูก   :  25 - 30 วัน<br />
อายุออกดอกหลังเพาะเมล็ด : 45-50 วัน</font><font color="#666666" face="Verdana" size="2"> </font></p>
<p>
</p>
<div>
<p>
<strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><font color="#666666" size="2">ขนาดบรรจุที่มีจำหน่าย</font></span></strong></p>
<div>
<p>
<strong><span style="color: rgb(105, 105, 105);">2CEL0242  ขนาด 10 กรัม / ซอง ราคา 105 บาท</span></strong></p>
<p>
<strong><span style="color: rgb(105, 105, 105);">5CEL0245  บรรจุซองย่อย ราคา 20 บาท / ซอง</span></strong></p>
<p>
<a href="https://line.me/R/ti/p/%40hkn9490q"><img alt="" src="http://www.gmwebsite.com/upload/thaiseed.co.th/file/en%20127%20x36.png" style="width: 127px; height: 36px;" /></a></p>
</div>
<div>
<span style="color: rgb(0, 128, 0);"><span style="font-size: 14px;"><font face="Verdana">สนใจ</font>สั่งซื้อ หรือสอบถามข้อมูลเมล็ดพันธุ์เพิ่มเชิญ Add Friend Line@ เพื่อพูดคุยได้เลยค่ะ</span></span></div>
</div>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="367">
</td>
<td valign="top" width="16">
<div>
</div>
</td>
<td valign="top" width="494">
<div>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" valign="top">
<div>
<table border="0" bordercolor="#000000" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="1%">
<div>
<a href="http://www.gmwebsite.com/upload/thaiseed.co.th/file/สร้อยไก่ 6 1.jpg" target="highslide"> <img alt="" src="http://www.gmwebsite.com/upload/thaiseed.co.th/file/สร้อยไก่ 6 1.jpg" style="border-width: 0px; border-style: solid; border-color: initial; height: 213px; width: 160px; margin-top: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px;" title="" /></a></div>
</td>
<td valign="top" width="1%">
<div>
<img alt="" src="http://www.gmwebsite.com/upload/thaiseed.co.th/content/space.gif" title="" /></div>
</td>
<td valign="top" width="1%">
<div>
<div>
<div>
<div style="text-align: right;">
<a href="http://www.gmwebsite.com/upload/thaiseed.co.th/file/สร้อยไก่ 6 2.jpg" target="highslide"> <img alt="" src="http://www.gmwebsite.com/upload/thaiseed.co.th/file/สร้อยไก่ 6 2.jpg" style="border-width: 0px; border-style: solid; border-color: initial; height: 213px; width: 160px; margin-top: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px;" title="" /></a></div>
</div>
</div>
</div>
</td>
<td valign="top" width="1%">
<div>
<img alt="" src="http://www.gmwebsite.com/upload/thaiseed.co.th/content/space.gif" title="" /></div>
</td>
<td valign="top" width="14.28%">
<div>
<div>
<div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://www.gmwebsite.com/upload/thaiseed.co.th/file/สร้อยไก่ 6 3.jpg" target="highslide"> <img alt="" src="http://www.gmwebsite.com/upload/thaiseed.co.th/file/สร้อยไก่ 6 3.jpg" style="border-width: 0px; border-style: solid; border-color: initial; height: 213px; width: 160px; margin-top: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px;" title="" /></a></div>
</div>
</div>
</div>
</td>
<td valign="top" width="1%">
<div>
<img alt="" src="http://www.gmwebsite.com/upload/thaiseed.co.th/content/space.gif" title="" /></div>
</td>
<td valign="top" width="14.28%">
<div>
<div>
<a href="http://www.gmwebsite.com/upload/thaiseed.co.th/file/สร้อยไก่ 6 4.jpg" target="highslide"> <img alt="" src="http://www.gmwebsite.com/upload/thaiseed.co.th/file/สร้อยไก่ 6 4.jpg" style="border-width: 0px; border-style: solid; border-color: initial; height: 202px; width: 160px; margin-top: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px;" title="" /></a></div>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="1%">
<div>
</div>
</td>
<td valign="top" width="1%">
<div>
</div>
</td>
<td valign="top" width="1%">
<div>
</div>
</td>
<td valign="top" width="1%">
<div>
</div>
</td>
<td valign="top" width="14.28%">
<div>
</div>
</td>
<td valign="top" width="1%">
<div>
</div>
</td>
<td valign="top" width="14.28%">
<div>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="1%">
<div>
<div>
<div>
</div>
</div>
</div>
</td>
<td valign="top" width="1%">
<div>
</div>
</td>
<td valign="top" width="1%">
<div>
<div>
</div>
</div>
</td>
<td valign="top" width="1%">
<div>
</div>
</td>
<td valign="top" width="14.28%">
<div>
</div>
</td>
<td valign="top" width="1%">
<div>
</div>
</td>
<td valign="top" width="14.28%">
<div>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</td>
<td valign="top" width="1%">
<p align="right">
<img alt="" src="http://www.gmwebsite.com/upload/thaiseed.co.th/file/up1-09-08-17-1(1).jpg" style="height: 750px; width: 17px; margin-top: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px;" title="" /></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" valign="top">
<div>
<img alt="" src="http://www.gmwebsite.com/upload/thaiseed.co.th/file/up1-09-08-17-4.jpg" style="margin-top: -10px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; width: 940px; height: 17px;" title="" /></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div>
</div>
</td>
<td valign="top" width="1%">
<div align="right">
<table border="0" bordercolor="#000000" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse;" width="10">
<tbody>
<tr>
<td background="http://www.gmwebsite.com/upload/thaiseed.co.th/content/up-02-08-17-007.jpg" valign="top" width="100%">
<div>
<img alt="" src="http://www.gmwebsite.com/upload/thaiseed.co.th/content/9.png" title="" /></div>
<div>
</div>
<div>
</div>
<div>
</div>
<div>
</div>
<div>
</div>
<div>
</div>
<div>
</div>
<div>
</div>
<div>
</div>
<div>
</div>
<div>
</div>
<div>
</div>
<div>
</div>
<div>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
 
 
 
 
 
 
บริษัท ที เอส เอ จำกัด
1/1 พหลโยธิน 40 เสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone : (662) 579-7761 ต่อ 17,19 (662) 579-1279
Fax : (662) 561-1643
Email :
marketing@thaiseed.co.th
sales_office@thaiseed.co.th
 
 
Copyright 2003-2010 www.thaiseed.co.th All Rights Reserved.