ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าพัฒนาวิชาการบริการประทับใจ..มั่นใจคุณภาพ
Tel. 02-579-7761 ต่อ 17,19 | Email : sales_office@thaiseed.co.th
 
 
 
 
เปิดทำการ 08.00-17.00 จันทร์-ศุกร์

 

 

 
 

 

 
กลุ่มพริก
 

 
 
 
 
 
 
 
พริกหยวกลูกผสม พันธุ์กิ่งเพชร
 
พริกหนุ่มขาว พันธุ์สร้อยเพชร
 
พริกเหลือง พันธุ์น้ำส้ม
 
 
 
 
 
 
 
พริกสามเดือน
 
พริกขี้หนู พันธุ์ดำเนิน 1
 
พริกขี้หนู พันธุ์ห้วยสีทน
 
 
 
 
 
 
 
 
พริกขี้หนูช่อไสว เล็บมือนาง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัท ที เอส เอ จำกัด
1/1 พหลโยธิน 40 เสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone : (662) 579-7761 ต่อ 17,19 (662) 579-1279
Fax : (662) 561-1643
Email :
marketing@thaiseed.co.th
sales_office@thaiseed.co.th
 
 
Copyright 2003-2010 www.thaiseed.co.th All Rights Reserved.