ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าพัฒนาวิชาการบริการประทับใจ..มั่นใจคุณภาพ
Tel. 02-579-7761 ต่อ 17,19 | Email : sales_office@thaiseed.co.th
 
 
 
 
เปิดทำการ 08.00-17.00 จันทร์-ศุกร์
 

 

 
 

 

 
กลุ่มมะเขือ
 

 
 
 
 
 
 
 
มะเขือเปราะลูกผสม พันธุ์แอลฟ่า
 
มะเขือเปาะ พันธุ์บังอร 1
 
มะเขือยาวลูกผสม พันธุ์กรีนออโต้
 
 
 
 
 
 
 
มะเขือพวงไร้หนาม พันธุ์พวงหยก
 
มะเขือเปราะลูกผสม พันธุ์ มายา
 
มะเขือคางกบ ก้านยาว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มะเขือเปราะ เขียวเสวย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัท ที เอส เอ จำกัด
1/1 พหลโยธิน 40 เสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone : (662) 579-7761 ต่อ 17,19 (662) 579-1279
Fax : (662) 561-1643
Email :
marketing@thaiseed.co.th
sales_office@thaiseed.co.th
 
 
Copyright 2003-2010 www.thaiseed.co.th All Rights Reserved.