ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าพัฒนาวิชาการบริการประทับใจ..มั่นใจคุณภาพ
Tel. 02-579-7761 ต่อ 17,19 | Email : sales_office@thaiseed.co.th
 
 
 
 
เปิดทำการ 08.00-17.00 จันทร์-ศุกร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
กลุ่มดาวเรือง
 

 
 
 
 
 
 
 
 
พาวเวอร์ เยลโลว์
 
ดาวเรืองลูกผสม พันธธุ์พาวเวอร์ โกลด์
 
ดาวเรืองลูกผสม พันธุ์คลีโอ เยลโลว์
(เหมาะสำหรับปลูกฤดูฝน)
 
 
 
 
 
 
 
ดาวเรืองลูกผสม พันธุ์คูณทรัพย์
 
ดาวเรืองลูกผสม พันธุ์มารวย
 
ดาวเรืองลูกผสม พันธุ์ทองเศรษฐี
 
 
 
 
 
 
 
ดาวเรืองลูกผสม พันธุ์ซัมเมอร์ โกลด์
(เหมาะสำหรับปลูกฤดูร้อน)
 
ดาวเรืองลูกผสม พันธุ์นพเก้า โกลด์
(เหมาะสำหรับปลูกฤดูฝน)
 
ดาวเรืองลูกผสม พันธุ์ นพเก้า ดีฟ โกลด์
(เหมาะสำหรับปลูกฤดูฝน)
 
 
 
 
 
 
 
ดาวเรืองลูกผสม พันธุ์ นพคุณ โกลด์
(เหมาะสำหรับปลูกฤดูหนาว)
 
ออโรร่า มิกซ์ (Aurora Mix)
 
ชิคาโก้ ไฟร์ (Chicago Fire)
 
 
 
 
 

 

 
 
โนวา (Nova)
 
ตาวเรืองฝรั่งเศส ดูแรงโก้ บี
 

ดาวเรืองฝรั่งเศส ฮอทแพค มิกซ์

 
 
     

 

       
         

ดาวเรืองฝรั่งเศส ฮอทแพค สปราย

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัท ที เอส เอ จำกัด
1/1 พหลโยธิน 40 เสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone : (662) 579-7761 ต่อ 17,19 (662) 579-1279
Fax : (662) 561-1643
Email :
marketing@thaiseed.co.th
sales_office@thaiseed.co.th
 
 
Copyright 2003-2010 www.thaiseed.co.th All Rights Reserved.