ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าพัฒนาวิชาการบริการประทับใจ..มั่นใจคุณภาพ
Tel. 02-579-7761 ต่อ 17,19 | Email : sales_office@thaiseed.co.th
 
 
 
 
เปิดทำการ 08.00-17.00 จันทร์-ศุกร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
กลุ่มเมล็ดพันธุ์ดอกไม้
 
 

 
กลุ่มดาวเรือง
 
 

 

 
กลุ่มดาวกระจาย
 
 

 

 
กลุ่มบานชื่น 
 

 

 
กลุ่มซัลเวีย 
 

 

 
กลุ่มดอกกระดาษ 
 
 

 
กลุ่มดอกพระจันทร์ 
 
 

 

 
กลุ่มทานตะวัน 
 
 

 

 
กลุ่มเทียนซ้อน 
 
 

 

 
กลุ่มบานไม่รู้โรย 
 
 

 

 
กลุ่มผีเสื้อ 
 
 

 

 
กลุ่มพริกประดับ 
 
 

 

 
กลุ่มพิทููเนีย 
 
 

 

 
กลุ่มพุทธรักษา 
 
 

 

 
กลุ่มแพงพวย 
 
 

 

 
กลุ่มรักเร่ 
 
 

 

 
กลุ่มสร้อยไก่ 
 
 

 

 
กลุ่มหงอนไก่ 
 
 

 

 
กลุ่มแอสเตอร์ 
 
 

 
 

 
กลุ่มดอกไม้ชนิดอื่นๆ
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัท ที เอส เอ จำกัด
1/1 พหลโยธิน 40 เสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone : (662) 579-7761 ต่อ 17,19 (662) 579-1279
Fax : (662) 561-1643
Email :
marketing@thaiseed.co.th
sales_office@thaiseed.co.th
 
 
Copyright 2003-2010 www.thaiseed.co.th All Rights Reserved.